آمین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آمین یک کلمه مذهبی و یک دعاست اما نباید با موارد زیر اشتباه شود: