آنتروپی (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

انتروپی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: