دودمان آنتیپاتری

(تغییرمسیر از آنتیپاتری)

دودمان آنتیپاتری (زبان یونانی: Ἀντιπατρίδαι) دولتی مقدونی بود که توسط کاساندر پسر آنتیپاتر در ۳۰۲ قبل از میلاد تأسیس شد. عمر این دودمان چندان به درازا نکشید و در ۲۹۴ قبل از میلاد توسط دودمان آنتیگونی از میان رفت.

نقشه حدود قلمرو جانشینان اسکندر در ۲۸۱ قبل از میلاد؛ مناطق تحت حاکمیت دودمان آنتیپاتری (رنگ سبز)

اعضای دودمان آنتیپاتری عبارتند از:

منابع ویرایش