آنجانگ (۵۱۹ میلادی تا ۵۳۱ میلادی) بیست و دومین پادشاه گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از سه امپراتوری کره بود.

پادشاه گوگوریو
سلطنت۵۱۹–۵۳۱ میلادی
پیشینمونجا میئونگ
جانشینآن وون
درگذشته۵۳۱ (میلادی)
دودمانگوگوریو
آنجانگ
هانگول
안장왕
هانجا
安藏王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهAnjang-wang
مک‌کیون–ریشاورAnjang-wang
نام تولد
هانگول
흥안
هانجا
興安
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHeung-an
مک‌کیون–ریشاورHǔng'an

پادشاه آنجانگ ویرایش

آنجانگ پسر بزرگ بیست و یکمین امپراتور گوگوریو پادشاه مونجامیونگ بود. او در سال ۵۱۹ میلادی پس از مرگ پدرش به تخت رسید و مراسمی برای او در کوهستان بونگی برگزار کرد و خاکستر او را به محل دفن جومونگ مؤسس امپراتوری گوگوریو برد و خاکستر او را با نام مونجامیونگ اهدا نمود.

مرگ ویرایش

پادشاه آنجانگ در سال ۵۳۱ میلادی در حالیکه هیچ پسری نداشت مرد و تاج و تخت به برادر کوچکترش آن وون داده شد.

منابع ویرایش