آنجانگ (۵۱۹ میلادی تا ۵۳۱ میلادی) بیست و دومین پادشاه گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از سه امپراتوری کره بود.

پادشاه گوگوریو
دوران۵۱۹-۵۳۱
درگذشت۵۳۱ (میلادی)
پیش ازآن وون
پس ازمونجا میئونگ
دودمانگوگوریو

پادشاه آنجانگویرایش

آنجانگ پسر بزرگ بیست و یکمین امپراتور گوگوریو پادشاه مونجامیونگ بود. او در سال ۵۱۹ میلادی پس از مرگ پدرش به تخت رسید و مراسمی برای او در کوهستان بونگی برگزار کرد و خاکستر او را به محل دفن جومونگ مؤسس امپراتوری گوگوریو برد و خاکستر او را با نام مونجامیونگ اهدا نمود.

مرگویرایش

پادشاه آنجانگ در سال ۵۳۱ میلادی در حالیکه هیچ پسری نداشت فوت کرد و تاج و تخت به برادر کوچکترش آن وون داده شد.

منابعویرایش