هیدروکسی متیل‌گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز

(تغییرمسیر از آنزیم HMG-CoA ردوکتاز)

آنزیم هیدروکسی متیل‌گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز (HMG-CoA reductase) آنزیمی است که در سلول تبدیل HMG-CoA را به موالونات کاتالیز می‌کند. این آنزیم در مسیر سوخت و ساز موالونات آنزیم تعیین‌کننده سرعت واکنش‌ها است.(یعنی مهار یا تسریع آن موجب کاهش یا افزایش سایر واکنش‌ها می‌شود). مسیر سوخت و ساز موالونات یک مسیر متابولیکی بسیار مهم در یوکاریوتها و بسیاری از باکتریها است که نهایتاً به تولید بسیاری از ترکیبات مهم مانند کلسترول، ایزوپرونئیدها (ترپن‌ها مانند لیکوپن، کاروتن، اسکوالن، اوکالیپتول و پینن )می‌انجامد.

3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase
بانک داده پروتئین rendering based on 1dq8.
ساختارهای موجود
بانک داده پروتئین Ortholog search: PDBe, RCSB
شاخص‌ها
نماد ژن HMGCR; LDLCQ3
شناسه‌های بیرونی OMIM142910 MGI96159 HomoloGene30994 ChEMBL: 402 GeneCards: HMGCR Gene
EC number 1.1.1.34
الگوی بیان RNA
PBB GE HMGCR 202539 s at tn.png
PBB GE HMGCR 202540 s at tn.png
دادهای بیان مرجع بیشتر
اورتولوگ
گونه‌ها انسان موش
آنتره 3156 15357
آنسامبل ENSG00000113161 ENSMUSG00000021670
UniProt P04035 Q01237
RefSeq (mRNA) NM_000859 NM_008255
RefSeq (protein) NP_000850 NP_032281
موقعیت (UCSC) Chr 5:
75.34 – 75.36 Mb
Chr 13:
96.65 – 96.67 Mb
جستجوی پاب‌مد [۱] [۲]
هیدروکسی متیل‌گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز
شمارهٔ ای‌سی{{{EC_number}}}
هستی‌شناسی ژنAmiGO / QuickGO
هیدروکسی متیل‌گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز
شناساگرها
شمارهٔ ای‌سی1.1.1.88
شمارهٔ سی‌ای‌اس37250-24-1
پایگاه‌های داده
اینتنزنمایش اینتنز
برندامدخل برندا
اکسپسینمایش NiceZyme
کی‌ای‌جی‌جیمدخل کی‌ای‌جی‌جی
متاسایکگذرگاه سوخت‌وساز
پریامنمایه
ساختارهای پی‌دی‌بیRCSB PDB PDBe پی‌دی‌بی‌سام
هستی‌شناسی ژنAmiGO / QuickGO
hydroxymethylglutaryl-CoA reductase
شناساگرها
شمارهٔ ای‌سی1.1.1.34
پایگاه‌های داده
اینتنزنمایش اینتنز
برندامدخل برندا
اکسپسینمایش NiceZyme
کی‌ای‌جی‌جیمدخل کی‌ای‌جی‌جی
متاسایکگذرگاه سوخت‌وساز
پریامنمایه
ساختارهای پی‌دی‌بیRCSB PDB PDBe پی‌دی‌بی‌سام
Cholesterol is synthesized in the HMG-CoA reductase pathway.

بیوسنتز کلسترولویرایش

در کبد انسان واکنش تبدیل HMG-CoA به موالونیک اسید تحت تأثیر آنزیم HMG-CoA ردوکتاز مرحله ابتدایی در تولید کلسترول است لذا مهار رقابتی این آنزیم توسط داروهای استاتین موجب کاهش سطح خونی کلسترول می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی بازبینی هشتم مهر نودوسه HMG-CoA_reductase