آن در گرین گیبلز (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آن در گرین گیبلز نام جلد اول کتاب مجموعه داستان‌های آن شرلی اثر لوسی ماد مونتگمری است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شخصیت

ویرایش

فیلم سینمایی

ویرایش

سریال تلویزیونی

ویرایش

چهارگانه آن در گرین گیبلز

ویرایش

موسیقی

ویرایش