باز کردن منو اصلی

آواز پر جبرئیل نام رساله‌ای است از شهاب‌الدین سهروردی.

نسخ چاپ شده در خارج از ایرانویرایش

متن رساله آواز پر جبرئیل توسط هانری کربن و پی.کراوس به ضمیمه شرح فارسی آن و مقدمه در شرح احوال سهروردی و مطالعاتی در خصوص مطالب رساله به زبان فرانسه در ژورنال آسیایی (Journal Asiatique) شماره ژوئیه - سپتامبر ۱۹۳۵ در پاریس به چاپ رسیده‌است.

منبعویرایش

آواز پر جبرئیل، شیخ شهاب الدین سهروردی، انتشارات مولی، تهران: ۱۳۷۲.