آپاما

همسر نخستین فرمانروای سلوکیان

آپاما (یونانی باستان: Ἀπάμα Apáma)، که گاهی با نام آپامای یکم نیز نامیده می‌شود،[۱] همسر نخستین فرمانروای سلوکیان، سلوکوس یکم بود که در سال ۳۲۴ پیش از میلاد در شوش به ازدواج او درآمد. براساس منابع باستانی، آپاما دختر فرمانروای سغد، اسپنتمان بود.[۲][۳]

آپاما
شهبانوی سلوکیان
ملکه بزرگ امپراتوری سلوکی
سلطنت۳۰۵ - ۲۷۰ پیش از میلاد
تاجگذاری۳۰۵ پیش از میلاد
قدرت همزمان باسلوکوس اول
همسر(ان)سلوکوس یکم
فرزند(ان)سلوکوس یکم
آنتیوخوس یکم
آخائوس
پدراسپنتمان

آپاما ۳ فرزند داشت به‌نام‌های سلوکوس یکم، آنتیوخوس یکم و آخائوس.[۴]

در رابطه با آپامه همهٔ محققان به این نتیجه رسیده‌اند که آرتاباز پسر فارناباز از همسر درباری وی، آپامه بوده که در سال ۳۸۸ با او ازدواج کرده‌است. اما تنها مدرک قدیمی بجایمانده در اینباره این جملهٔ مبهم است که در داستان شخص اسکندر گفته شده‌است:

از او اخلاف سلطنتی بود …

این گفته بیان کنندهٔ پسری نا مشروع از دختر آرتاباز به نام بارسین می‌باشد امکان این امر وجود دارد که این داستان بعد از مرگ اسکندر عنوان شده باشدکه برخی از سردارانش مدعی تاج و تخت بودند.[۵] گفته می‌شود که فارناباز پسری داشت بنام پاراپیت که در سال ۳۹۵ هنوز به سن بلوغ خود نرسیده بود که پس از سال ۳۸۸ از کشورش رانده و به اسپارت فرار کرد. فارناباز که شخصی جاه طلب بود این احتمال وجود دارد این پسر را در دربار و در سال‌های اولیهٔ ازدواج او با شاهدخت آپامه پرورش داده بود که او را دوست نمی‌داشت که هم چنین منابع موجود برای شناختن این موضوع کامل نیست.[۶]

پانویس

  1. Apame I
  2. Magill, Frank N. et al. (1998), The Ancient World: Dictionary of World Biography, Volume 1, Pasadena, Chicago, London,: Fitzroy Dearborn Publishers, Salem Press, p. 1010.
  3. Holt, Frank L. (1989), Alexander the Great and Bactria: the Formation of a Greek Frontier in Central Asia, Leiden, New York, Copenhagen, Cologne: E. J. Brill, pp 64–65 (see footnote #63 for a discussion on Spitamenes and Apama).
  4. Source.
  5. ایلیا گرشویچ، مجموعه تاریخ کمبریج، ۲۳۲.
  6. ایلیا گرشویچ، مجموعه تاریخ کمبریج، ۲۳۳.

منابع

  • گرشویچ، ایلیا. مجموعه تاریخ کمبریج. تهران.