باز کردن منو اصلی
مثال: آکورد مینور از نت دو متشکل از یک سوم کوچک و سوم بزرگ

آکورد مینور (انگلیسی: Minor chord) در تئوری موسیقی آکوردی است متشکل از یک نت «پایه»، «سوم کوچک» و «پنجم درست». این «آکورد سه صدایی»، آکورد اصلی «گام مینور» است و در موسیقی کلاسیک، موسیقی پاپ، راک و… به عنوان «آکورد مینور» مورد استفاده قرار می‌گیرد. «آکورد مینور» از پایه‌های اصلی موسیقی تنال در «دوران قواعد مشترک» شناخته می‌شود.

تعریفویرایش

آکورد مینور از روی هم قرار گرفتن یک «سوم کوچک» (سه نیم پرده) و یک «سوم بزرگ» (چهار نیم پرده) تشکیل می‌شود و فاصله نت اول با نت سوم آکورد، «پنجم درست» (هفت نیم پرده) است. در مقابل، «آکورد ماژور» در تضاد با «آکورد مینور» است اما در فاصله «پنجم درست» مشترک هستند.

یک نمونه از آکورد مینور، «آکورد لا مینور» است متشکل از نت‌های لا، دو و می که با مخفف Am شناخته می‌شود. نت‌های یک آکورد می‌تواند در وضعیت مختلفی قرار گیرد بدون آنکه هویت خود را از دست بدهد. این تغییر را «معکوس آکورد» می‌نامند که به سه صورت: پایگی، معکوس اول و معکوس دوم قرار می‌گیرد.

 
آکورد لا مینور در سه وضعیت

آکوردهای مینورویرایش

در این جدول آکوردهای مینور از نت پایه، سوم و پنجم با نام مخفف آنها نشان داده می‌شود.

آکورد مخفف پایه سوم کوچک پنجم درست
دو مینور Cm دو می بمل سل
دو دیز مینور C♯m دو دیز می سل دیز
ر بمل مینور D♭m ر بمل فا بمل (می) لا بمل
ر مینور Dm ر فا لا
ر دیز مینور D♯m ر دیز فا دیز لا دیز
می بمل مینور E♭m می بمل سل بمل سی بمل
می مینور Em می سل سی
فا مینور Fm فا لا بمل دو
فا دیز مینور F♯m فا دیز لا دو دیز
سل بمل مینور G♭m سل بمل سی دوبل بمل (لا) ر بمل
سل مینور Gm سل سی بمل ر
سل دیز مینور G♯m سل دیز سی ر دیز
لا بمل مینور A♭m لا بمل دو بمل (سی) می بمل
لا مینور Am لا دو می
لا دیز مینور A♯m لا دیز دو دیز می دیز (فا)
سی بمل مینور B♭m سی بمل ر بمل فا
سی مینور Bm سی ر فا دیز

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش