آگاهی طبقاتی

در فلسفه سیاسی و به خصوص در مارکسیسم، آگاهی طبقاتی (انگلیسی: Class consciousness‎) مجموعه‌ای از عقاید است که شخص درباره طبقه اجتماعی خود، جایگاه اقتصادی‌اش در جامعه، ساختار طبقه و منافع طبقه خود دارد. به عقیده کارل مارکس، آگاهی طبقاتی در شعله‌ور کردن انقلابی که منجر به برپایی دیکتاتوری پرولتاریا می‌شود، امری کلیدی است.

منابعویرایش