آگرانولوسیت

آگرانولوسیت یا تک‌هسته‌ای[۱] (به انگلیسی: Agranulocyte) در زیست‌شناسی، گویچهٔ سفیدی است که فقط یک هستهٔ منفرد در میان‌یاخته داشته باشد. تک‌هسته‌ای‌ها دسته‌ای از گلبولهای سفید خون هستند که در سیتوپلاسم آنها دانه یا گرانول وجود ندارد.

تک‌هسته‌ای‌ها خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: لنفوسیتها و مونوسیتها.

لنفوسیت‌هاویرایش

لنفوسیت‌ها خود به دو نوع اصلی B و T تقسیم می‌شوند که در ساخت آنتی بادی و فاگوسیتوز یا سلول خواری نقش دارند و دارای هسته‌ای گرد و با سیتوپلاسم اندک است. هر لنفوسیت چه B و چه T ففط یک نوع گیرندهٔ آنتی ژنی در سطح خود دارند ولی تعداد زیادی گیرندهٔ آنتی ژنی از یک نوع دارند. لنفوسیتها فاگوسیتوز انجام نمی‌دهند و در دفاع اختصاصی نقش دارند.

مونوسیت‌هاویرایش

مونوسیت‌ها دسته‌ای از آگرانولویست‌ها هستند که اندازه‌ای بین ۱۵ تا ۲۵ میکرون داشته، گرد یا بیضی هستند و شکل هسته آنها نامنظم ودارای پیچ خوردگی و گاهی کلیوی شکل است. مونوسیت‌ها بدون گرانول بوده یا دارای تعداد کمی گرانول ظریف هستند. مونوسیت‌ها در مراحل اولیه واکنش ایمنی در فاگوسیتوز شرکت دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی.