باز کردن منو اصلی

آی چیچک خاتون، همسر سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه و مادر سلطان جلال‌الدین منکبرنی، او تباری هندی داشت و به همین سبب نیز ترکان خاتون مادر شوهرش که از قبیله ای ترک بود با او اختلاف داشت و به همین سبب با ولایتعهدی پسرش جلال‌الدین نیز مخالف بود و به سبب تسلطی که بر سلطان محمد داشت پسر دیگرش یعنی قطب‌الدین اوزلاغ شاه که مادرش تباری ترک داشت و تحت نظر خودش تربیت یافته بود را به ولیعهدی سلطان برگزید، ولیکن سلطان محمد خوارزمشاه در جزیره آبسکون او را از ولیعهدی برکنار کرد و جلال الدین را به سبب لیاقتی که در مبارزه با مغولان نشان داد به سلطنت برگزید، آی چیچک خاتون به همراه حرم‌سرای سلطان جلال‌الدین خود را در آب انداختند و غرق شدند تا از اسارت مغول رهایی یابند، روابط آی چیچک خاتون و ترکان خاتون همواره با دشمنی همراه بود و ترکان خاتون حتی با پسر او جلال الدین که نوه خودش هم بود دشمنی می‌ورزید.

منابعویرایش