باز کردن منو اصلی

أزد یا الأزد نام دو قبیلهٔ عرب در مأرب در یمن امروزی و دیگری در بصره در عراق بود.

منابعویرایش