باز کردن منو اصلی

أزد نام یک قبیله عرب از قبایل عرب قحطانی است که نسل این قبیله به کهلان بن سبا می‌رسد.

منابعویرایش