ائتلاف گروه‌های خط امام

ائتلاف گروه‌های خط امام یک ائتلاف ایرانی سیاسی فعال در انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۱) بود که متشکل از اعضای جناح چپ جمهوری اسلامی ایران بود، که بعدها به صورت اصلاح طلبان کنونی نمایان شدند.

ائتلاف گروه‌های خط امام
سخنگومصطفی معین
مرام سیاسیچپ اسلامی
اصلاح طلبان

ائتلاف مجمع روحانیون مبارز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۱) بود که همچین برای انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۵–۱۳۷۴) نیز لیست منتشر کردند.

ایدئولوژی

ویرایش

از نظر اقتصادی این گروه مخالف با خصوصی‌سازی بودند، تأکید بر عدالت اجتماعی داشتند، به برابری توزیع درآمد ،اقتصاد دستوری، ادامه دادن به توزیع یارانه و سهمیه بندی اعتقاد داشتند.

اعضای ائتلاف سیاسی

ویرایش

احزابی که عضو اتحاد سیاسی خط امام بودند

منابع

ویرایش