ابراهیم بن هشام

ابراهیم بن هشام بن اسماعیل مخزومی (؟ - پس از ۷۷۳م /۱۱۵ق) امیر حجازی و دایی هشام بن عبدالملک بود. به سخت‌گیری در امور شهرت داشت. او امیر مدینه بود و هم اوست که یحیی بن عروه به‌دستش کشته شد. در سال ۱۰۵ق حج گزارد، به امارت مدینه، مکه و طائف رسید. شکایت‌های خاندان زبیری و دیگران از او بسیار شد و هشام بن عبدالملک او را برکنار کند. از سال ۱۱۵ق دیگر در متون نشانی از او نیست.[۱]

ابراهیم بن هشام
زادهٔمدینه
درگذشتحدود ۷۷۳م /۱۱۵ق
قاهره
پیشهامیر

منابعویرایش

  1. زرکلی، خیرالدین (۲۰۰۲). «إبراهيم بن هشام». [[الأعلام]] (PDF). ج. ۱. بیروت: دارالعلم للملایین. ص. ۷۸. تداخل پیوند خارجی و ویکی‌پیوند (کمک)