ابراهیم میرزا پسر علاءالدوله (درگذشته ۸۳۸ خورشیدی)، فرمانروای تیموری هرات در سدهٔ ۹ خورشیدی (سدهٔ ۱۵ میلادی) بود. او پسر علاءالدوله میرزا پسر بای‌سنقر بود که پس از شکست دادن پسرعموی خردسالش میرزا شاه محمود، به حکومت هرات رسید.

ابراهیم میرزا
سلطنت۸۳۸ خورشیدی تا ۸۳۸ خورشیدی
تاج‌گذاری۸۳۶ خورشیدی
پیشینشاه محمود
جانشینابوسعید
زادهنامشخص
نامشخص
درگذشته۸۳۸ خورشیدی
نامشخص
همسر(ان)نامشخص
فرزند(ان)نامشخص
دودمان تیموریان
پدرعلاءالدوله میرزا
مادرنامشخص

ابراهیم پس از مرگ ابوالقاسم بابر در هرات به قدرت رسید، پس از مرگ بابر پسرش میرزا شاه محمود به حکومت رسید، ولی زیرا که او همچنان یک پسر بچهٔ یازده ساله بود، قدرت بسیار کمی داشت. ابراهیم هم حکومت میرزا شاه محمود را سرنگون کرد و از این رو حاکم خراسان شد.

خانواده

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش