ابراهیم (نام)

نام کوچک مردانه

ابراهیم (به عربی: إبراهيم Ibrāhīm) (به فارسی: پَرهام Parhâm) نامِ عربی‌شدهٔ ابراهیم پیامبر است. ابراهیم به عنوان نام کوچک یا خانوادگی در میان مسلمانان و مسیحیان عرب رواج دارد. در مغرب و لبنان، بِراهیم نام کوچک‌شدهٔ ابراهیم است.

ابراهیم
خاستگاه
واژه/نامعربی
معنیپدر ملت و دوست خدا

نام کوچک

ویرایش

ابراهیم، نامِ کوچک/اولِ افراد زیر است:

نام خانوادگی

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش