ابرقاره اَبَرقاره‌های دیرینه بدین‌سان بوده‌اند :

Pangea animation 03.gif

منبعویرایش

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخیِ آفریقا، ترجمهٔ فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.