ابرقاره اَبَرقاره‌های دیرینه بدین‌سان بوده‌اند :

منبع ویرایش

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخیِ آفریقا، ترجمهٔ فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.