باز کردن منو اصلی
Pangea animation 03.gif

ابرقاره اَبَرقاره‌های دیرینه بدین‌سان بوده‌اند (فهرست هنوز کامل نیست):

منبعویرایش

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخیِ آفریقا، ترجمهٔ فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.