باز کردن منو اصلی

پوشن‌کومه‌ای یا استراتوکومولوس (stratocumulus) از انواع ابر است. این نوع ابر تکه یا برگه یا لایهٔ ابر تقریباً سفید یا خاکستری، یا سفید و خاکستری است، که همواره دارای بخش‌های تیره و آرایش مشبک و توده‌ای گرد است و امکان دارد در هم فرورفته باشد یا نرفته باشد؛ بیشتر اجزای کوچک منظم آن قطر ظاهری بیش از پنج درجه دارند.

ابر پوشن‌کومه‌ای
Aerial photograph of Stratocumulus perlucidus clouds over the midwestern United States
Aerial photograph of Stratocumulus perlucidus clouds over the midwestern United States
مخففSc
نشانهClouds CL 5.svg
دستهFamily C (low)
گونهground level
ارتفاعUsually below 2,400 متر
(8,000 فوت)
دسته‌بندیدسته آ (سطح بالا)
ظاهرMuch like ابر کومولوسs, except all lumped together and bigger.
باران‌زا بودنخیر
ابرهای استراتوکومولوس(پوشن‌کومه‌ای) بر فراز اقیانوس آرام

این ابرها دارای رنگی تیره یا سفید متمایل به خاکستری بوده معمولاً به صورت دسته یا خطوط یا توده‌های کروی مانند بزرگ و امواج کروی از ابرهای خاکستری با فواصل و شکاف‌های روشن تشکیل می‌گردد. این ابرها اغلب بیشتر آسمان را پوشانده و بارندگی آن به صورت ریزدانه بود و در نتیجه فاقد شرایط بارندگی‌های رگباری است.

ابری که از ابر پوشن‌کومه‌ای زاده شده باشد را پوشن‌کومه‌ای‌زاد stratocumulogenitus و ابری که از تحول درونی ابر پوشن‌کومه‌ای به وجود آید را پوشن‌کومه‌ای‌گشت stratocumulomutatus می‌گویند.

منابعویرایش

  • Vekteris, Donna (2004). Scholastic Atlas of Weather. Scholastic Inc. p. 140 ISBN 0-439-41902-6.