ابن خلاد رامهرمزی

ابومحمد حسن بن عبدالرحمان اِبْن‌ِ خَلاّدِ رامْهُرْمُزی (د ۳۵۸ق/۹۶۹م)، قاضی، حدیث‌شناس و سخنور عربی‌نویس ایرانی است که او را خلادی نیز گفته‌اند. او در رامهرمز خوزستان می‌زیسته‌است. او را محدث عجم نیز خوانده‌اند.

آثارویرایش

 • المُحدَّث الفاصل بین الراوی و الواعی
 • امثال النبی (امثال الحدیث): حاوی ۱۴۰ مثل است که از پیامبر اسلام روایت شده است.
 • ادب الموائد
 • ادب الناطق
 • امام التنزیل
 • ربیع المتیّم
 • الرثاء و التعازی
 • الریحانتین الحسن و الحسین
 • رسالهٔ السفر
 • الشیب و الشباب
 • العلل فی مختار الاخبار
 • المناهل و الاعطان
 • النوادر و الشوارد.
 • مباسطهٔ الوزراء

در برخی منابع نوشته‌ای در باب اطعمه به او نسبت داده‌اند. از میان آثار یاد شده، اکنون تنها این دو کتاب در دست است:۱: امثال الحدیث. ۲: المُحدَّث الفاصل بین الراوی و الواعی (در علم اصول الحدیث).

منابعویرایش