ابواسحاق طاسبندی

ابواسحاق، ابراهیم طاسبندی (۱۰۸۲ – ۹ ژوئیه ۱۱۶۱) (نسب: ابراهیم بن محمّد بن علی، خطیب طاسبندی همدانی) محدث ایرانی همدانی در نیمهٔ اول سدهٔ ششم هجری بود. از «ابوالقاسم نصر، زیرک مقری» سماع حدیث داشته است. ابوسعد سمعانی نیز از شاگردان او بوده و او را «شیخی نیکوکار و خیررسان» نامیده است.[۱]

ابواسحاق طاسبندی
زادهٔ۱۰۸۲م / ۴۷۵ق
طاسبند، همدان
درگذشت۹ ژوئیه ۱۱۶۱م/ ۷ رجب ۵۵۶ق
همدان
پیشهمحدث

منابع

  1. سمعانی، ابوسعد عبدالکریم (۱۹۷۵). التحبیر فی المعجم الکبیر (PDF). یکم. بغداد: دیوان الأوقاف. ص. ۸۵.