ابوالحسن

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ابوالحسن یک کنیه در زبان عربی است و کنیه افراد سرشناس زیر است: