ابوالفتح خان جوانشیر

ابوالفتح خان جوانشیر از بزرگان دوره قاجار و پسر کوچک ابراهیم خلیل جوانشیر (خان قره‌باغ) بود.

ابوالفتح خان برخلاف برادرش مهدی‌قلی‌خان جوانشیر که به روسیه وابسته بود، به ایران تمایل داشت و پس از جدایی قفقاز از ایران در پی جنگ‌های ایران و روسیه، در ایران ماندگار شد. دو پسرش عباسقلی معتمدالدوله جوانشیر و محمدابراهیم معتمدالملک جوانشیر در دوران محمدشاه و ناصرالدین‌شاه قاجار به مناصب حکومتی رسیدند.

ابوالفتح خان جوانشیر با تخلص «طوطی» شعر می‌سرود.

منابعویرایش

  • «خاندان جوانشیر». دانشنامه جهان اسلام. دریافت‌شده در ۱۶ مارس ۲۰۱۸.