ابوالفوارس شجاع‌الدین

ابوالفوارس شجاع‌الدین (زاده ۱۵۵۶ میلادی) فرزند شاه اسماعیل دوم بود. لل‍هٔ شجاع‌الدین، ولی سلطان قلخانچی اوغلی ذوالقدر بود. او در سال ۱۵۷۸ همراه با عمه خود پریخان خانم به قتل رسید.

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. اشاره در صفحات مختلف، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷
  • در آن زمان چون میان «محمد میرزا» و لل‍ه‌اش «ولی سلطان ذوالقدر» اختلاف روی داده، و ولی سلطان به دربار قزوین آمده بود شاه اسماعیل دوم برای ابراز مخالفت خود با محمد میرزا وی را لل‍هٔ تنها پسرش کرد. bukharamag.com