ابوالقاسم امینی مجدی

ژورنالیست و سیاست‌مدار ایرانی

ابوالقاسم امینی مجدی روزنامه‌نگار، نماینده رشت در ادوار ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ مجلس شورای ملی و وزیر دربار پهلوی بود.

ابوالقاسم امینی
وزیر دربار
مشغول به کار
۱۳۳۱ – ۲۵ مرداد ۱۳۳۲
در زمانِمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرمحمد مصدق
نماینده ادوار ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مجلس شورای ملی
حوزه انتخاباتیرشت
اطلاعات شخصی
زاده
ابوالقاسم امینی مجدی

۱۲۸۴ خورشیدی
، ایران
درگذشت، ایتالیا
ملیت ایران
شغلروزنامه‌نگار، سیاستمدار
مذهباسلام

زندگیویرایش

ابوالقاسم امینی مجدی فرزند محسن خان امین الدوله (مالک معروف لشته نشای گیلان و داماد مظفرالدین شاه قاجار) فرزند میرزا علی خان امین الدوله (صدراعظم روشنفکر عصر ناصری) فرزند میرزا محمد خان مجدالملک سینکی (از رجال فاضل دوره قاجار) و برادر دکتر علی امینی (وکیل، وزیر و نخست‌وزیر دوره پهلوی) بود. مادرش خانم فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار که در کیاست و مدیریت زبانزد عصر خود بود.

ابوالقاسم امینی پس از اتمام تحصیلات رایج به کار ملکداری و روزنامه‌نگاری روی آورد و در ادوار ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از رشت به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد؛ و مقارن با زمامداری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ وزیر دربار شد ولی به جهت تبرا از شاه پس از فرار وی به بغداد و ایتالیا، با روی کار آمدن سپهبد فضل‌الله زاهدی عامل کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، مغضوب و مطرود شد و پس از مهاجرت به ایتالیا به کار دامداری مشغول شد و در همان‌جا درگذشت.

منابعویرایش

  • ۱- نمایندگان گیلان در مجالس قانونگذاری، هومن یوسفدهی، مجله گیله وا، شرح حال نمایندگان دوره ۱۴.