باز کردن منو اصلی

ابوالقاسم اسماعیل بن احمد جیلی ملقب به بُستی عالم زیدی و معتزلی قرن چهارم و پنجم هچری بود. گویا پیشینیان او اهل بُست در سیستان بودند ولی او در جوانی در شرق گیلان می‌زیست و پیرو ناصریه بود. او به همراه قاضی عبدالجبار به مکه رفت و مناظره‌هایی از این دوره انجام داده‌است. در ری بود ولی به خاطر اختلاف میان زیدیه و اهل تسنن به آمل رفت. در آمل هم پس از برتر دانستن علی از ابوبکر، منوچهر زیاری او را تبعید کرد. وی در ۴۲۰ هجری درگذشته است.

منابعویرایش