ابوالقاسم روحی

شیخ ابوالقاسم روحی یکی از پسران ملا محمد جعفر کرمانی شیخ العلماء بود. وی همچون پدر در میان معتقدان صبح ازل جای داشت. شیخ محمودافضل الملک، و شیخ احمد روحی برادران وی بودند. وی پس از ناامیدی از آزادی میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، با مشورت سید جمال‌الدین اسدآبادی، به قبرس رفت و با صبح ازل دیدار نمود.[۳]

ابوالقاسم روحی
اطلاعات شخصی
زادهکرمان، ایران
خویشاوندانشیخ احمد روحی
ملا محمد جعفر کرمانی[۱]
شیخ مهدی بحرالعلومی[۲]

یاران و همراهان سید جمال الدین و میرزا ملکم خان، در ایران و عثمانی، بیشتر از فعالان بابی ازلی ضد قاجار بودند. علی محمد فره وشی خود و شیخ ابوالقاسم روحی، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا حسن خان خبیرالملک، میرزا رضای کرمانی، رااز یاران و مریدان او نام برده‌است.[۴]

پانویس ویرایش

  1. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «دربار شاهی و قتل ناصرالدین شاه». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۷۱.
  2. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۹۳.
  3. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «مقدمه تاریخی». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۷۰-۱۷۱.
  4. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «فروزندگان مشعل مشروطیت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۹۰.

منابع ویرایش