ابوالمعالی

محمد بن نعمت بن عبیدالله (درگذشته‌ی بعد از ۴۸۵ ق/۱۰۹۲ م) ملقب به ابوالمعالی و یار خدای، فقیه و نویسنده کتاب بیان الادیان است.بیان الادیان یکی از قدیمی ترین تالیفاتی است که به زبان فارسی در ارتباط با ادیان ومذاهب گوناگون در پنج فصل نوشته شده است.

آثارویرایش

بیان الأدیان، کتابی به زبان فارسی در باره فرقه‌ها و مذاهب اسلامی و پیش از اسلام است که او در سال ۴۸۵ ق/۱۰۹۲ م برای سید نصیر الدوله و زین المله مجیر الملک ابی الفتح المظفر بن قوام الملک نوشته است.[۱]

پانویسویرایش

  1. أبو المعالی، محمد بن نعمت (۱۳۷۶). بیان الأدیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. صص. ۳.