پولادستون (فولاذستون) دیلمی مُکَنّیٰ به ابومنصور امیر آل بویه فارس و فرزند ابوکالیجار مرزبان بود.

پولادستون دیلمی
امیر فارس
سلطنت۱۰۴۸–۱۰۶۲
درگذشته۱۰۶۲
مکان مرگاستان فارس
بعد ازابوکالیجار
قبل ازملوک شبانکاره
دودمانآل بویه
عقاید مذهبیاسلام شیعه

منابعویرایش