ابونصر محمد عتبی

ابونصر محمدبن عبدالجبار عُتبی نویسنده ای برجسته است.از آثار این نویسنده برجسته تاریخ یمینی را می‌توان نام برد که شهرت فراوانی دارد.

منابعویرایش

  • کتاب تاریخچه نویسندگان