ابیراهی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اَبیراهی (در حوزه‌های فیزیک، مهندسی پلیمر، ژن‌شناسی) و کج‌راهی (در حوزهٔ پاتوبیولوژی) چیزی است که از مسیر هنجار خود منحرف شود.

ابیراهی یا کج‌راهی شاید بدین عنوان‌ها برگردد:

فیزیک و نورشناسیویرایش

ژن‌شناسیویرایش

زیست‌آسیب‌شناسیویرایش

شناور و هواگردویرایش