اتا توکان (Eta Tucanae) یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

اتا توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۲۳h ۵۷m ۳۵.۲s
میل −۶۴° ۱۷' ۵۴"
قدر ظاهری (V) +۵.۰۰
قدر مطلق (V)+۵.۰۰
فاصله۱۵۹ ± ۴ ly
(۴۹ ± ۱ pc)
رده طیفیA1V
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 9062, HD 224392, CP-64 4391, HIP 118121, SAO 255609, GC 33223

منابع