اتا مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

اتا مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۸h ۲۱m ۱۸.۶s
میل -۰۲° ۵۳' ۵۶"
قدر ظاهری (V) +۳.۲۳
قدر مطلق (V)+۳.۲۳
فاصله۶۱.۸ ± ۰.۹ ly
(۱۸.۹ ± ۰.۳ pc)
رده طیفیK0III-IV
نام‌گذاری‌های دیگر
58 Serpentis, HR 6869,
HD 168723, SAO 142241,
HIP 89962, CCDM 18214-0253

منابعویرایش