اتا مارافسای
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مارافسای
بعد ۱۷h ۱۰m ۲۲.۷s
میل -۱۵° ۴۳′ ۲۹.۷″
قدر ظاهری (V)۲.۴۳ (۳.۰/۳.۵)
مشخصات
ردهA2.5 Va/A3 V
راهنمای رنگ U-B0.09
راهنمای رنگ B-V0.05
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲.۴ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۴۱.۱۶ mas/yr
Dec.: ۹۷.۶۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۳۸.۷۷ mas
فاصله۲۵.۷۹ pc
قدر مطلق (MV)۰.۳۷
جزئیات
جرم۲.۳/۲.۰ M
شعاع۲.۵/۲.۰ R
درخشندگی۳۵/۲۱ L
دما۸۹۰۰/۸۶۰۰ K
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
35 Oph, Gl 656.1A/B, HD 155125, HR 6378, BD -15°4467, GCTP 3895.00, SAO 160332, HIP 84012
منابع
سیمباداطلاعات

اتا مارافسای یک ستاره است که در صورت فلکی مارافسای قرار دارد.

منابعویرایش