اتحادیه تاج‌ها

اتحادیه تاج‌ها (به انگلیسی: Union of the Crowns)، (به گیلیک اسکاتلندی: Aonadh nan Crùintean) و (به اسکاتس:Union o the Crouns) جلوس جیمز ششم اسکاتلند به تاج و تخت پادشاهی انگلستان و به عنوان جیمز یکم انگلستان و اتحاد متعاقب آن برای برخی اهداف (مانند سیاست خارجی) دو قلمرو تحت یک سلطنت واحد در ۲۴ مارس ۱۶۰۳ بود. اتحادیه تاج‌ها در پی مرگ عمه‌زاده جیمز، الیزابت یکم انگلیس، آخرین پادشاه دودمان تودور، انجام شد.[۱]

اتحادیه تاج ها

این اتحاد شخصی یا سلطنتی بود، با وجود تلاش‌های جیمز برای ایجاد تاج و تخت شاهنشاهی جدید انگلیس و اسکاتلند، ولیعهد انگلیس و تاج اسکاتلند متمایز و جدا از یکدیگر باقی ماندند، زیرا دو کشور جداگانه دارای یک پادشاه بودند، سیاست خارجی، همراه با ایرلند، تا زمان اعمال اتحادیه ۱۷۰۷ در زمان آخرین پادشاه استوارت، آن، ملکه انگلیس، اگرچه در دهه ۱۶۵۰ یک جمهوری متقابل جمهوری وجود داشت، که طی آن مناقصه اتحادیه الیور کرامول کشورهای مشترک المنافع انگلستان و اسکاتلند که با ترمیمی که بر آن صورت گرفت به پایان رسید.[۲]

منابعویرایش

  1. John Daniel McVey. "The Union of The Crowns 1603 - 2003". Uotc.scran.ac.uk. Retrieved 2013-10-25.
  2. Smith, David Lawrence (1998). A History of the Modern British Isles, 1603–1707: The Double Crown., Chapter 2