اتحادیه کمونیست‌ها

اتحادیه کمونیست‌ها (انگلیسی: Communist League) حزب سیاسی بین‌المللی بود که در ژوئن ۱۸۴۷ در لندن بنیان گذاشته شد. این سازمان از طریق ادغام اتحادیه عدالت به رهبری کارل شاپر و کمیته مکاتبات کمونیست بروکسل که کارل مارکس و فردریش انگلس شخصیت‌های محوری آن بودند تشکیل شد. این اتحادیه نخستین سازمان سیاسی مارکسیست محسوب می‌شود. مارکس و انگلس مانیفست حزب کمونیست را در اواخر سال ۱۸۴۷ برای این سازمان نوشتند. این اتحادیه در نوامبر ۱۸۵۲ به‌طور رسمی و پس از دادگاه کمونیست کلن منحل شد.

اتحادیه کمونیست‌ها

Bund der Kommunisten
رهبرکارل شاپر
بنیان‌گذارکارل مارکس
فریدریش انگلس
کارل شاپر
بنیان‌گذاری۱۸۴۷
انحلال و برچینش۱۸۵۲
پیشیناتحادیه عدالت
کمیته مکاتبات کمونیست
پسینانجمن بین‌المللی کارگران
ستادلندن
Cologne (after 1848)
روزنامهKommunistische Zeitschrift (1847)
Neue Rheinische Zeitung (1848-1849)
Neue Rheinische Zeitung Revue (1850)
مرام سیاسیسوسیالیسم انقلابی
کمونیسم
مارکسیسم
طیف سیاسیسیاست‌های چپ تندرو
رنگ رسمی  سرخ

منابع

ویرایش