اتصال

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اتصال ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

ریاضیاتویرایش

در ریاضیات Connected و Connection و Connectedness و ... در مواردی به «همبندی» و در مواردی به «التصاق» معادلسازی شده است:

برقویرایش

در مهندسی برق ممکن است به این موارد اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش