اتصال درین مشترک

در الکترونیک روش‌های مختلفی برای اتصال ترانزیستور پیوندی اثر میدان وجود دارد که یکی از مرسوم‌ترین آنها، اتصال درین مشترک یا سورس پیرو است.

یک مدار سادهٔ درین مشترک با استفاده از ترانزیستور JFET(جزئیات بایاسینگ در شکل نشان داده نشده‌اند.)

مشخصات

مشخصات سیگنال کوچک این نوع اتصال به صورت زیر است:[۱]

تعریف مقدار مقدار تقریبی شرایط تقریب
بهره جریان      
بهره ولتاژ        
مقاومت ورودی      
مقاومت خروجی        

جستارهای وابسته

منابع

  1. Common Drain Amplifier or Source Follower—Circuit analysis, low frequency, high frequency, and impedance calculations.
  • Razavi، Behzad. Fundamentals of Microelectronics.
  • Sedra-Smith. Microelectronic Circuits.