اتصال کوتاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اتصال کوتاه نوعی مدار است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته ویرایش