اتمسفر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

اتمسفر به معنی هواکره یا جَو، مجموعه‌ای از گاز است که دور یک جرم آسمانی مانند یک سیاره را اشغال می‌کنند.

اتمسفر ممکن است برای اشاره به معانی زیر نیز به کار می‌رود: