اِثوس یا اِتوس (گاهی، با تلفّظِ مأخوذ از انگلیسی، ایتوس) (ἔθος) واژه‌ای یونانی به معنای «شخصیت» و «منش» (در یونانی: ἦθος) می‌باشد که برای توصیف ایده‌ها و اعتقادات هدایت کننده‌ای که به یک جامعه، ملت یا ایدئولوژی شکل می‌دهد، استفاده می‌شده‌است. یونانی‌ها همچنین از این واژه برای اشاره به قدرت موسیقی در تأثیر بر احساسات، رفتارها و حتی اخلاقیات شنونده‌ها استفاده می‌کنند.[۱]

پی‌نوشت‌هاویرایش

  1. Weiss, Piero and Taruskin, Richard, "Music in the Western World: A History in Documents" (1984) p. 1