اثر بارکهاوزن (به انگلیسی: Barkhausen effect) به افزایش پله‌ای مغناطش با بیشترشدن شدت میدان مغناطیسی خارجی در مواد فرومغناطیس گفته می‌شود.[۱] در ابتدا این پدیده به چرخش حوزه‌های مغناطیسی از یک جهت مغناطش آسان بلوری به جهتی هم‌سوتر با میدان مغناطیسی خارجی نسبت‌داده‌می‌شد[۲] اما مشخص‌شد که دلیل اصلی آن جهش ناگهانی مرز حوزه‌های مغناطیسی از یک ناکاملی بلوری به ناکاملی بلوری دیگر است.[۳] این پدیده اولین بار در سال ۱۹۱۹ توسط فیزیکدان آلمانی هاینریش بارکهاوزن در نمونهٔ آهنی کشف شد. وی این پدیده را با مشاهدهٔ پالس‌های القایی نامنظم در سیم‌پیچ دور نمونه‌ها کشف کرد.[۴] اثر بارکهاوزن اولین مدرک غیرمستقیم برای وجود حوزه‌های مغناطیسی در مواد فرومغناطیس بود که قبل از آن توسط پیر-ارنست وایس[۵] پیش‌بینی شده‌بود.[۶]

منحنی مغناطش (J) یا چگالی شار مغناطیسی (B) به عنوان تابعی از شدت میدان مغناطیسی در مواد فرومغناطیس. قسمت بزرگ‌شدهٔ نمودار پرش بارکهاوزن را نشان می‌دهد.

پانویس ویرایش

  1. Kwan Chi Kao, Dielectric phenomena in solids: with emphasis on physical concepts of electronic processes, Elsevier Academic Press, United States of America, 2004, p21, ISBN 0-12-396561-6
  2. B. D. Cullity, C. D. Graham, Introduction to Magnetic Materials, 2nd Ed. John Wiley & Sons 2009. p.302 ISBN 978-0-471-47741-9
  3. Martha Pardavi-Horvath, "Magnetic Noise - Barkhausen Effect", in Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, John G. Webster (Ed.) John Wiley & Sons, 1999 ISBN 978-0-471-34608-1 doi:10.1002/047134608X.W4514.pub2
  4. H. Barkhausen, Zwei mit Hilfe der neuen Verstärker entdeckte Erscheinungen, Physikalische Zeitschrift, 20 (1919), 401-403.
  5. P. Weiss, La variation du ferromagnétisme avec la température, Comptes Rendus des Séances de L'Académie des Sciences 143 (1906), 1136-1139
  6. Gianfranco Durin, Stefano Zapperi, "The Barkhausen Effect" in The Science of Hysteresis: Physical modeling, micromagnetics, and magnetization dynamics, Vol. 2, Giorgio Bertotti, I. D. Mayergoyz (eds.), Academic Press 2005 p. 181 ISBN 0123694329

منابعی برای مطالعه بیشتر ویرایش