احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم

احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم عنوان کتابی است از محمد بن احمد شمس‌الدین المقدسی که در رابطه جغرافیا و توضیح راجع به سرزمین‌های گوناگون نوشته شده‌است. کتاب او در مورد شهرهای اسلامی از کشور اسپانیا تا ترکستان و سند اطلاعات جغرافیایی فراوانی دارد. به گفته نویسنده کتاب، او تلاش زیاد و مسافرت‌های متعدی برای آفریدن کتاب متحمل شد.

احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم
نویسنده(ها)محمد بن احمد شمس‌الدین المقدسی
زبانعربی
موضوع(ها)جغرافیا
تاریخ نشر
۳۷۵ هجری قمری

موضوع

ویرایش

کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم بر یک پیش گفتار و دو بخش تقسیم شده‌است. این کتاب به موضوعاتی همانند پیشگامان جغرافیا، بیان اصطلاحات، دریاها و ترسگاه‌هایش، رودخانه‌ها، شهرهای همنام، لهجه‌ها، ویژگیهای هر سرزمین، مذهب‌ها و دسته‌بندی آنها، راه‌ها، گنبد و بارگاه‌های افسانه‌ای، اقلیم‌ها و نمای کشور اسلام، اقلیم عربی، اقلیم عجمی، اقلیم بین‌النهرین، شام، مصر و مغرب، خاوران، دیلم، رحاب (ارمنستان، اران و گرجستان)، کوهستان (آذربایجان و کردستان و لرستان)، خوزستان، فارس، کرمان،بلوچستان و سند پرداخته‌است.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش