باز کردن منو اصلی

سلطان احمد تگودار پس از پدرش هولاکوخان و برادرش اباقا سومین پادشاه سلسله ایلخانان ایران بود. او در ابتدا یک مسیحی نسطوری بود اما بعداً به دین اسلام گروید، خود را احمد نامید و به سنت پادشاهان مسلمان خود را سلطان نامید. او برخلاف اخلافش و نیز برخلاف رای و نظر امیران و بزرگان مغول دشمنی و جنگ با مملوکان مصر را ادامه نداد و برای سلطان مملوک پیام دوستی فرستاد. همین کار باعث تضعیف جایگاه او نزد بزرگان مغول شد. ارغون فرزند اباقا که از ابتدا مدعی جدی تاج و تخت ایلخانی بود دست به شورش نهاد و با پشتیبانی امرا و بزرگان مغول تگودار را به زیرآورد و برتخت او نشست و تگودار که پیشتر در راه تثبیت قدرتش یکی از شاهزادگان مغول به نام قونقورتای را به قتل رسانده بود، به همین جرم محاکمه و در بیست و ششم جمادی‌الاول ۶۸۳ ه. ق. /۱۲۸۴ م. با شکستن کمرش اعدام شد. این نوع اعدام برای ریخته نشدن خون بزرگان مغول انجام می‌شده است.

احمد تگودار
ایلخان مغول
Tegüder recevant une ambassade.jpeg
صحنه دریافت سفیر توسط تگودار. از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی. سدهٔ ۱۴ میلادی
سومین ایلخان ایران
سلطنت۶۸۰ - ۶۸۳ ه. ق.
۱۲۸۲ - ۱۲۸۴ م.
پیشیناباقا
جانشینارغون
همسرهشت همسر (فهرست را ببینید)
فرزند(ها)سه پسر و شش دختر (فهرست را ببینید)
نام کامل
نام تولد: نیکولا تگودار خان

نام سلطنتی: سلطان احمد تگودار

نام اسلامی: احمد
دودمانایلخانان
پدرهولاکو خان قوتوی خاتون
مرگ۶۸۳ ه. ق.
۱۲۸۴ م.
دین و مذهباسلام

خانوادهویرایش

همسرانویرایش

 • توکوز خاتون، بانویی از قبیلۀ قونقیرات
 • ارمینی خاتون، بانویی از قبیلۀ قونقیرات
 • بایتگین خاتون، دختر حسین آغا
 • توداگو خاتون، دختر موسی کورکان
 • ایل قتلق خاتون، دختر کینگشو
 • تودای خاتون (ازدواج ۶ آوریل ۱۲۸۴)، بیوۀ اباقا خان
 • قورقوچین آگاچی، مادر نوقاچی
 • قونقورچین آگاچی، مادر کلتورمیش خاتون

فرزندانویرایش

پسرانویرایش

 • قپلان‌چی - از ارمینی خاتون
 • ارسلان‌چی - از ارمینی خاتون
 • نوقاچی - از قورقوچین آگاچی

دخترانویرایش

 • کوچوک خاتون - از توقوز خاتون، ازدواج با الیناق؛
 • کونچاک خاتون - از ارمینی خاتون، ازدواج با ایرینجین (پسر ساروچا آغا)؛
 • چچک خاتون - از ارمینی خاتون، ازدواج با بوراچو (پسر دورابای)؛
 • مینو خاتون - از ارمینی خاتون، ازدواج با جندان (پسر گارای باورچی)؛
 • سیلون خاتون - از توگادو خاتون، ازوداج با قراچه؛
 • کلتورمیش خاتون - از قونقورچین آگاهچی، ازدواج نخست با شادای (پسر بوغو)، ازدواج دوم با توغان (پسر شادای)؛

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • تاریخ ایران کمبریج، جلد پنجم از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، جی. آ. بویل، انتشارات امیرکبیر