پتانسیل الکتریکی

انتگرال میدان الکتریکی
(تغییرمسیر از اختلاف پتانسیل)

پتانسیل الکتریکی (به انگلیسی: Electric potential) انرژی پتانسیل واحد بار الکتریکی در هر نقطه نسبت به یک مرجع است.
پتانسیل الکتریکی یک کمیت نرده‌ای (Scalar) است که معمولاً آن را با حرف نشان می‌دهند و عبارت است از مقدار انرژی الکتریکی واحدِ بار الکتریکی، و یکای آن در دستگاه SI، ولت است. معمولاً اختلاف پتانسیل الکتریکی، میان دو نقطه‌ مطرح می‌شود. بنابر تعریف اختلاف پتانسیل الکتریکی یک ولت (میان دو نقطه) به این معنا است که مقدار کار لازم برای انتقال یک کولُن بار مثبت از نقطهٔ الف به نقطهٔ ب یک ژول است. (اگر پتانسیل یک ولت افزایش یابد)

۱- اختلاف پتانسیل به نقطه ابتدا و انتها بستگی دارد. ۲- پتانسیل در جهت خلاف میدان افزایش می‌یابد.

تعریف اختلاف پتانسیل: نسبت کار انجام شده برروی یک بار،به اندازاه خود بار برای آنکه از یک پتانسیل به پتانسیل دیگر حرکت کند را اختلاف پتانسیل آن دونقطه گویند.

پتانسیل الکتروستاتیکیویرایش

پتانسیل الکتروستاتیکی (به انگلیسی: Electrostatic potential

 
 

این تابع اسکالر را پتانسیل الکتروستاتیکی می‌نامیم و آن را با:  نمایش می دهمیم، پتانسیل الکتروستاتیک را می‌توان با توجه به میدان الکتریکی   نوشت

 

منابعویرایش

  • مبانی نظریه الکترومغناطیس، ریتس و میلفورد، ترجمهٔ جلال صمیمی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول ۱۳۶۸