باز کردن منو اصلی

اخگر یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.

این روزنامه از سال ۱۳۴۰ هـ. ق به وسیلهٔ سید محمدرضا خراسانی در شیراز به چاپ می‌رسید.

منابعویرایش

  • سیروس رومی (۱۳۸۵). فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز. شیراز: ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس.