اداره پست یا پستخانه یک مرکز ارائه خدمات مشتری است که بخشی از سیستم پست ملی محسوب می‌شود. اداره پست خدماتی پستی مانند قبول نامه‌ها و مرسولات؛ تخصیص و تأمین صندوق پستی و فروش تمبر پستی؛ بسته‌بندی مرسولات و فروش نوشت‌افزار را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از دفاتر پست خدماتی دیگر از قبیل: پذیرش فرم‌های دولتی (مانند درخواست گذرنامه)، انجام خدمات دولتی و هزینه ای و خدمات بانکی را نیز ارائه می‌دهند.[۱]

اداره پست

منابع ویرایش

  1. "Canada Postal Guide - Glossary". Canada Post. Archived from the original on January 18, 2006. Retrieved 2006-10-08.