ستاد

مرکز فرماندهی یک سازمان
(تغییرمسیر از اداره کل)

ستاد، دفتر مرکزی، مقر، مرکز فرماندهی یا ادارهٔ کل جایی است که همه یا بیشتر بخش‌ها و توابع یک نهاد گردهم می‌آیند.

دفتر مرکزی یک واحد است در رأس یک شرکت که همهٔ مسئولیت‌ها به دوش آن است و تمام فعالیت‌های اقتصادی را می‌گرداند.

پانویسویرایش

منابعویرایش