ادبیات سوئدی

ادبیات سوئدی (به سوئدی: Svensk litteratur) به ادبیاتی که به زبان سوئدی یا توسط نویسندگان سوئدی نوشته شده است اشاره دارد.

منابعویرایش