ادیان اسرارآمیز یونانی-رومی

ادیان اسرارآمیز یونانی-رومی (انگلیسی: Greco-Roman mysteries) مدارس دینی جهان یونانی رومی بودند که مشارکت در آن برای آغازکنندگان پاگشایی (mystai) محفوظ بود. مشخصه اصلی این دین، رازداری مرتبط با جزئیات آغاز و مراسم آیینی است که ممکن است برای بیگانگان آشکار نشود. مشهورترین ادیان اسرارآمیز دوران باستان یونانی-رومی اسرار الوزینیا بودند که قدمت قابل توجهی داشتند و به پیش از اعصار تاریک یونان تعلق داشتند. مکاتب اسرارآمیز در اواخر دوران باستان متأخر شکوفا شد؛ در زمان ژولیان مرتد در اواسط قرن چهارم، سه مکتب اسرارآمیز متمایز - به ویژه میترائیسم آغاز شد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش